Tulevat näyttelyt

Ilmoitamme tällä sivulla tulossa olevista näyttelyistä!

Ystävyyden puu
9.2. – 6.3.2022

Arte filos -taiteilijaryhmä

Näyttelyn taiteilijat:

Elsa Heikkilä, Liisa Hiilto, Reetta Hirsimäki, Elina Laine, Kerttu Nuuhkarinen, Hille Peura, Jari Pirnes, Anne Sarja-Kolu, Eija Voutilainen, Rea Vuorinen

Arte filos – ”Taiteen ystävät”- on keskisuomalainen kuvataiteen aineopintojen pohjalta syntynyt 13 henkilön ryhmä. Tähän Ystävyyden puu – näyttelyyn osallistuvat Elsa Heikkilä, Liisa Hiilto, Reetta Hirsimäki, Elina Laine, Kerttu Nuuhkarinen, Hille Peura, Jari Pirnes, Anne Sarja-Kolu, Eija Voutilainen ja Rea Vuorinen.

9.2.2022 avautuvassa näyttelyssä on esillä akryyli- ja öljymaalausten lisäksi grafiikkaa, veistoksia ja pigmenttitulosteita.

Kukin ryhmän jäsen on työskennellyt yhteisten aineopintojen jälkeen itsenäisesti ja valinnut työskentelytavat omaan ilmaisuunsa sopiviksi. Ryhmän tapaamisissa annetaan palautetta toisten töistä ja suunnitellaan näyttelyjä.

Ystävyyden puu kuvaa meidän monimuotoista ryhmäämme: yhteiset opinnot ovat juuret, me taiteilijat olemme oksia ja yhdessä pyrimme kasvamaan ja laajenemaan suureksi taidepuuksi.

Teosten lähtökohtana on ympärillä olevan luonnon ja tunnelmien hahmottaminen, elämykset sekä omakohtaiset pohdinnat taiteesta ja sen olemuksesta.

Equilibrium
9.3. – 3.4.2022

Kirke Muhonen

Vaahterasali


Elämme poikkeuksellisia aikoja, jolloin etsimme tasapainoa ja turvaa eri tavoin. Usein se löytyy luonnosta. Equilibrium tutkii urbanisoituneen ihmisen luontosuhdetta, jonka merkitys poikkeusoloissa on korostunut entisestään. Luonnosta on tullut yhä merkityksellisempi suoja- ja turvapaikka, henkilökohtainen- ja yhteinen olohuone, jossa tasapainottomuuden keskellä etsitään henkistä ja fyysistä tasapainoa. Näyttely kertoo kohtaamisesta luonnon kanssa. Näistä kohtaamisista jäi jälki, hienovarainen visuaalinen kertomus, joka on jalostettu näyttelykokemukseksi. Kaiken keskellä nousee esille ihmisen jättämä jälki, huoli luonnon tilasta ja tulevasta. Mitä meille jää? Ihmisen luontosuhteen tematiikkaa lähestytään maan, tulen, ilman ja vesi -elementin kautta.

Näyttely on toteutettu ekologisia näkökulmia ja kestävän kehityksen periaatteita huomioiden. Teoksissa on käytetty aitoja luonnonmateriaaleja sekä kierrätettyjä, kierrätettävissä olevia tai uudelleen käytettäviä materiaaleja. Esillä on installaatioita, sekatekniikkatöitä, piirustuksia ja maalauksia. Näyttelyn toteuttamista on tukenut Taiteen edistämiskeskus.

Kirke Muhonen on monimateriaalinen kuvataiteilija (YAMK), joka asuu ja Työskentelee Etelä-Savossa.

www.kirkemuhonenart.wordpress.com
kirke.muhonen@hotmail.com

ArtRobber / Icons Of Our Time
6.4. – 1.5.2022

Niina Vehmaa

Vaahterasali


 Elämänmakuista kollaasitaidetta, jonka inspiraationa toimii sosiaalinen media, hetken ilmiöt ja niiden ristiriidoista kumpuava ärsytys.

Artrobber sisältää satunnaisen teoskokoelman lisäksi sarjan, Aikamme Ikonit (Icons Of Our Time), missä ikonit on päivitetty nykyisen ajankuvan mukaiseksi. Teokset käsittelevät ajan ilmiöitä, ilmastonmuutosta, ylikulutusta, lasten kasvatusta, seksuaalisia suuntauksia,sukupuolia, kiirettä, suorittamista, kauneusihanteita, muoti-ilmiöitä ja ennen kaikkea sosiaalisen median valta-asemaa.

Onko enää paluuta klassisiin kiireettömiin ikoneihin, missä seesteisesti on kuvattuna äiti ja lapsi vailla mitään ylimääräistä? Katselevatko tulevat sukupolvet tämän ajan ikoneita kuussa asuessaan, koska maapallo on ylikuumentunut asumiskelvottomaksi? Niin kuin me katsomme historiallisia ikoneita nyt ja pohdimme millainen maailma oli silloin.

#Live love laugh!

Näyttelyä tukee Taiteen edistämiskeskus ja Tuuliaisen säätiö

Niina Vehmaa (s.1983, Jyväskylä) on Vaajakoskella asuva valokuvataiteilija. Hän ammentaa valokuvataiteestaan osia myös animaatioihin,
digitaaliseen taiteeseen ja vaateprinttien suunnittelutyöhön.

www.niinavehmaa.com
instagram: @niinavehmaa ja @artrobber
niina_vehmaa@hotmail.com

Monumets
6.4. – 1.5.2022

Teuvo Salmenjoki

Järvisali


Valokuvien lähtökohtana on kansainvälinen kulttuuriperintökohteiden valokuvauskilpailu nimeltään “Wiki loves monuments”. Suomessa järjestäjinä olivat Museovirasto ja Wikimedia. Kilpailussa kuvataan rakennusten lisäksi esim. vanhoja siltoja ja muita rakennelmia, jotka löytyvät Museoviraston kulttuuriperintökohteiden tai Unescon maailmanperintökohteiden luettelosta. Näyttelyn kuvat ovat ympäri Suomea. Keski-Suomesta kuvissa Yliopiston alueen rakennuksia ja Vaajakosken vanha voimala. Finnfoto on myöntänyt näyttelylle kohdeapurahan.

Teuvo Salmenjoki on voittanut kuvillaan Suomen osakilpailun kahdesti, vuosina 2018 ja 2020. Voittokuvat on myös esillä näyttelyssä. Hänellä on myös ollut vuonna 1981 Keski-Suomen museossa Tourula 80 – niminen yhteisnäyttely purettavaksi tuomitusta asuinalueesta kahden muun kuvaajan kanssa.

Teuvo Salmenjoki
040 8417833
teuvo.salmenjoki@gmail.com

Maalauksia
6.4. – 1.5.2022

Susanna Maria Kivistö ja Hannu Antero Kuusinen

Linnasali